Home

Featured News

ABF Pitfalls in Property Aug 2015

 

Receive Monthly Meeting Invites

At your service

 
 
 
  Join our Social Media Pages >>>

ABF Members

Die AHI as ekonomiese spreekbuis

Boodskap van Christo van de Rheede,
Uitvoerende Bestuurder van AHI.

Die wêreld staar vandag vele ekonomiese probleme in die gesig en Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Hierdie probleme kan egter oorkom word, mits ons anders daaroor begin dink. Te dikwels probeer ons oplossings vanuit ons bestaande denkraamwerk vind en val dan vas in konflik. Ook lei ons onvermoë om ’n saak vanuit ’n ander perspektief te sien daartoe dat ons ook nie die geleenthede raaksien wat daarin opgesluit lê nie.
 

Ekonomiese oorsig: Feb 2012

In die buiteland het daar die afgelope paar weke „n dramatiese wending voorgekom ten opsigte van ekonomiese en finansiёle vooruitsigte vir die komende jaar. Die gevolg is dat finansiёle markte verbeter het met laer kapitaalmarkrentekoerse en hoёr aandeelpryse. Dit het gebeur terwyl beide die Wêreldbank en die IMF hulle reёle groeikoers vir die wêreld afwaarts aangepas het. Is markte dalk nie té gou té optimisties nie? Dit kan tog nie wees dat die ekonomiese/finansiёle probleme van verlede jaar soos mis voor die son kan verdwyn nie!

Ekonomiese oorsig: Julie 2012

Teen die einde van Junie het die lidlande van die Euro-gebied ‘n ooreenkoms bereik wat primêr tot gevolg sal hê dat banke gehelp word om hulle kapitaalvereistes te versterk. Dit word gedoen, om vertroue in die bankstelsel in die Euro-gebied te bewerkstellig. Daarmee saam is daar egter ooreengekom dat daar beter beheer oor banke se finansies sal wees wat deur die Europese Sentrale Bank uitgeoefen sal word. Verder sal daar maatreёls geneem  word ten einde rente-koste van regerings te verminder.

Establishment of TBCSA

Establishment of TBCSA NTSS Clusters:

At the first CEOs Forum meeting for 2012, it was agreed that the TBCSA will establish National Tourism Sector Strategy (NTSS) cluster committees that would run parallel with the NDT cluster committees. This was done to ensure proactive participation in the implementation of the NTSS from the private sector instead of relying on the NDT.
 

Strandloper Julie 2012

Met enige gesprek oor die leierskap van die regerende party verbode voor Oktober, wil dit voorkom asof die huidige partypresident sy posisie goed verskans het – ook as president van die land na die algemene verkiesing van 2014.

Ekonomiese Oorsig Strandloper 9 Maart 2014

Ekonomiese Oorsig Strandloper 15 April 2014

AHI Business Congress and Expo 2014

 

 
 

 

Home  |  About ABF  |  Events  |  News  |  ABF blog  |  Contact Us Contact Form  |  Become a member  |  Advertise